Στους όρους χρήσης παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων λειτουργεί ο διαδικτυακός τόπος $$$ που ανήκει στην εταιρεία — .

Το ΙΑΤΡΕΙΟ μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία, τα προγράμματα τα οποία υλοποιεί και τις δράσεις στις οποίες συμμετέχει, αλλά και να επικοινωνήσει με το προσωπικό της εταιρίας. Επίσης ο διαδικτυακός τόπος προσφέρει πρωτότυπα κείμενα ενημέρωσης και εκπαιδευτικά εργαλεία σχετικά με τις θεματικές της εταιρείας τα οποία στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των χρηστών.

Με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ο επισκέπτης έχει μελετήσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης που καταγράφονται στο παρόν κείμενο. Το ΙΑΤΡΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης και την παρούσα πολιτική δημοσίευσης ώστε να συμφωνούν πάντα με τις νόμιμες απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία των διαδικτυακών τόπων. Υποχρεώνεται, επίσης, να ενημερώνει τον επισκέπτη για οποιαδήποτε αλλαγή από την παρούσα σελίδα.

Α. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το ΙΑΤΡΕΙΟ διατηρεί τα δικαιώματα για όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό της τόπο, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, υπηρεσιών, φωτογραφιών και πληροφοριών για όλα τα προγράμματα και τις δράσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί.

Πιο συγκεκριμένα, φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται πρόσωπα ωφελούμενων κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και δράσεων που πραγματοποιεί Το ΙΑΤΡΕΙΟ δημοσιεύονται μόνο μετά τη συναίνεση των ατόμων αυτών. Στην ίδια λογική πολιτικής προστασίας δεδομένων, το περιεχόμενο έργων τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με εταίρους φορείς δημοσιεύεται με την έγκρισή τους και με κοινή αποδοχή των όρων δημοσίευσης όλων των υλικών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των έργων αυτών. Τα πνευματικά δικαιώματα των υλικών των διαφορετικών έργων ακολουθούν τους όρους του εκάστοτε χρηματοδότη και το συμφωνητικό που έχει υπογραφεί μεταξύ όσων εργάστηκαν για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους.

Για τους παραπάνω λόγους, απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, παρουσίαση, μεταβίβαση ή χρήση με άλλους τρόπους και με εμπορικούς σκοπούς μέρους ή συνόλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη επικοινωνία με την — και την έγγραφη άδειά της. Εξαιρείται από την παραπάνω άδεια η προσωπική χρήση του περιεχομένου από τον επισκέπτη, ο οποίος μπορεί να αντιγράφει, να αποθηκεύει ή να εκτυπώνει στοιχεία, με την αναφορά όμως στην πηγή προέλευσή τους.

Β. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο διαδικτυακός τόπος της — μπορεί να παραπέμπει τον επισκέπτη στην πλοήγηση σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω της χρήσης links, hyperlinks, banners.

Οι χρήσιμοι σύνδεσμοι και όλοι οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο — δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις της —, η οποία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την εγκυρότητα και τη νομιμότητα του υλικού που περιλαμβάνουν. Το υλικό που αναφέρεται στους συνδέσμους αυτούς έχει δημοσιευθεί με την ευθύνη του αντίστοιχου φορέα που διαχειρίζεται τον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο.

Οι αναδημοσιεύσεις άρθρων και συνεντεύξεων που έχουν δημοσιευθεί από τον Τύπο γίνονται με πλήρη αναφορά στο μέσο που δημοσίευσε το εκάστοτε κείμενο, στην ακριβή ημερομηνία δημοσίευσής τους και στο όνομα του/της συντάκτη/τριας όπου αυτό είναι γνωστό.

Γ. Προσωπικά Δεδομένα

Το ΙΑΤΡΕΙΟ δεσμεύεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης για την ασφαλή διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του διαδικτυακού της τόπου καθώς και την αποκλειστική χρήση από την ίδια.

Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ποιες κατηγορίες δεδομένων συλλέγουμε:

Η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο) γίνεται με τη συναίνεση του επισκέπτη και τα στοιχεία διατηρούνται για όσο το επιθυμεί για αποκλειστική χρήση από την εταιρία και σε καμία περίπτωση όχι από τρίτους.

Για ποιο σκοπό:

Το ΙΑΤΡΕΙΟ δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εκτός εάν ο επισκέπτης δεν το επιθυμεί, καθώς επίσης και για στατιστικούς λόγους με σκοπό να βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει.

Προστασία προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και τα διαχειρίζονται οι αρμόδιες θέσεις εργασίας της —. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για διάστημα έως πέντε (5) χρόνια από τη συλλογή τους. Το ΙΑΤΡΕΙΟ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα στην πλατφόρμα της mailchimp και σε ορισμένο υπολογιστή της εταιρίας.

Δ. Χρήση cookies

Δ.1. Τι ειναι τα cookies

Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) όταν κάποιος επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο. Βασική λειτουργία των cookies είναι η απομνημόνευση πληροφοριών για στατιστικούς λόγους. Oι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο δεν διασυνδέονται με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρησιμοποιούνται για την δημιουργία ασφαλέστερου και αποτελεσματικότερου περιβάλλοντος για τους επισκέπτες.

Δ.2. Cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies σχετικά με τους λογαριασμούς διαχειριστών και τα διαπιστευτήρια τους. Επίσης χρησημοποιούμε cookies σχετικά με τα σχόλια που αναρτώνται στην σελίδα μας, όπως επίσης η ιστοσελίδα μας κρατάει cookies σχετικά με τα στοιχεία που συμπληρώνεται σε οποιαδήποτε φόρμα επικοινωνίας βρήσκετε στην σελίδα μας(π.χ. email, όνομα, θέμα κτλπ.).

Δ.3. Διαχείρηση των cookies

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies, μπορείτε να αποκλείσετε τη δημιουργία τους από τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τα cookies και την διαχείρισή τους στην διεύθυνση allaboutcookies.org.

Ε. Περιορισμός ευθύνης

Το ΙΑΤΡΕΙΟ καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου — να είναι ακριβές, επαρκές και αληθές και ο επισκέπτης να περιηγείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Σε καμία περίπτωση, η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράλειψη ή λάθος πληροφορία ούτε για την πιθανή καθυστέρηση ή παύση στη μετάδοση του περιεχομένου στον επισκέπτη. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, επίσης, για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη, ο οποίος ενεργεί με βάση τη δική του βούληση.